Middagsymposium


22 mei 2019


Bildung.city | Amsterdam

Symposium: Flexibel werken met gezinnen

Deze middag verkennen we samen met de deelnemers hoe het ronde model van methodische acties uit het boek: ‘flexibel werken met gezinnen’ begeleiders ondersteunt om samen met ouders tot een goed bij ouders aansluitend begeleidingsproces te komen. Methodische stappenplannen zijn in de regel vanuit de begeleider geformuleerd. Bijvoorbeeld: kennismakingsgesprek/ observatieperiode/ werkplanmoment/ veranderingsperiode/ tussenevaluatie/ afrondingsperiode.

Ronde model PGG/IAG

Met het ronde model van de PPG/ IAG ( Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding / Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) willen we de begeleider een instrument in handen geven om samen met de ouder te kiezen voor een volgende methodische actie. Methodische modellen veronderstellen vaak ook een begin en eind met een vaste volgorde van stappen. Dit in tegenstelling tot de ervaring van begeleiders in de praktijk, die aan willen sluiten bij de ouders en ervaren, dat zij ‘springen’ in de methodiek en dat ieder gezin om een andere aanpak vraagt. Het ronde model van de PPG/IAG geeft ook ondersteuning bij ‘springen’ en ‘andere’ volgordes. Er is immers geen vaste volgorde, maar methodische ondersteuning op maat. De methodiek zit in een aanbod van verschillende methodische acties. De methodiek zit ook in het per werkbezoek kunnen kiezen voor een methodische actie en in die actie een methodische cirkel doorlopen van: Doen/ Doel/ Oogsten op doel.

Gratis bij deelname

Flexibel werken met gezinnen
Methodiek PPG/IAG

Geschreven door Sonja Ehlers & Alfred Volkers
ISBN 9789088508301 - € 38,- 

Op dit evenement zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.
In dit werksymposium maakt u kennis met de ronde methodiek van de PPG/IAG als beschreven in: “Flexibel Werken met gezinnen”. Hierin staan visiebouwstenen als: oudergericht, samenwerkingsgericht en competentiegericht werken centraal.

Doelgroep

Begeleiders, werkzaam met gezinnen vanuit verschillende kaders: zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zorg voor mensen met spraak/ taalproblematiek, gezondheidszorg, jeugdzorg of jeugdbescherming, kinder- en jeugdpsychiatrie. Professionals die het werken van deze begeleiders met gezinnen ondersteunen; werkbegeleiders, pedagogen, psychologen, systeemtherapeuten. Docenten pedagogiek, Social work (MWD, SPH)