Middagsymposium


22 mei 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 Inloop

13.30 Het ronde schema van de PPG/IAG
Drs. Sonja Ehlers, orthopedagoog en NLP practitioner, docent en trainer bij de Hogeschool Utrecht. Korte inleiding over (de ontstaansgeschiedenis van) het schema en hoe je op verschillende manieren naar dit schema kan kijken.

14.00 Het schema en jij als professional
In kleine groepen gaan deelnemers, waaronder minimaal één begeleider uit het werkveld, het volgende onderzoeken:
- Mijn laatste bezoek in een gezin, waar zat ik in het ronde schema van de PPG/IAG?
- Hoe zou ik het schema in dat gezin kunnen gebruiken om positieve beweging te creëren?

Hierna vindt plenaire uitwisseling plaats.

14.45 Pauze

15.15 Werken met het ronde schema van de PPG/IAG op tafel.
Alfred Volkers, master NLP, Trainer/Coach/ Supervisor, werkt als zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg en is franchisenemer van ‘Vraagkracht’.
Alfred laat zien hoe hij in de praktijk werkt met het schema op tafel en een belangrijk instrument uit het boek: het 3 kolommenmodel.

15.30 Doel / Doen / Oogsten op doel
Hoe zet je op basis van het ronde schema van de PPG/IAG een methodische cirkel in bij ieder werkbezoek? Een methodische cirkel start met een ouderdoel en een activiteit passend bij een werkdoel van de ouder en passend bij een activiteit uit de methodische cirkel. Hoe borg je de oogst van dat werkbezoek met de ouder, zodat wat hij uit dat werkbezoek heeft gehaald tot zijn eigen beschikking blijft?
- Bekijk met je buurman / buurvrouw hoe je dit principe van doen / doel / oogsten op doel  kan toepassen in je eigen werk.

Hierna vindt plenaire uitwisseling plaats.

16.00 Korte Pauze

16. 15 DOEN uit de ronde cirkel van de PPG/IAG: Hoe wel? Hoe niet? Meer doen / minder praten?
Als de onmacht toeneemt, neemt de neiging tot overnemen en controleren toe. Hoe kan je op gelijkwaardige wijze een ouder met een aanbod van handelen op weg helpen?
- Naar aanleiding van een videocasus gaan deelnemers in kleine groepen, waaronder minimaal één  begeleider uit het werkveld, een voorstel maken van een gelijkwaardige directieve aanpak.

Hierna vindt plenaire uitwisseling plaats.

17.00 Afsluiting en borrel